In 6 stappen van visie naar vrijheid!

STAP 1

Visie formuleren. We formuleren jouw grote gedurfde doel.

Het begint allemaal met een visie. Iedere ondernemer heeft een visie. Dit is het startpunt voor jouw Groeiplan. Ik ga samen met jou bepalen wat je grote gedurfde doel wordt voor de komende 5 jaar. Dat is de stip op de horizon waar we naartoe gaan werken. Het is bewezen dat ondernemers met een groter doel ook grotere successen behalen.  

STAP 2

Helikopterview creëren. Samen analyseren we de huidige situatie.

Om te kunnen groeien naar de perfecte situatie, moet je eerst de huidige situatie in kaart brengen. Jouw Groeiplan is maatwerk en wordt aangepast aan de situatie van het bedrijf. 

Ik, als coach, zal de helikopterview zijn. Het is fijn om iemand van buiten de organisatie te hebben die kritisch meekijkt. Ik zie weer andere dingen dan jij, omdat jij volop in de business zit.

STAP 3

Groei plannen. We bepalen groeikansen via kwartaalthema’s om knelpunten aan te pakken.

Na het analyseren van de huidige situatie gaan we het jaardoel vaststellen. Dit is jouw stip aan de horizon en bepaalt de route die je gaat bewandelen. Aan de hand van deze route kunnen we omzetdoelen per kwartaal bepalen. Jouw actieplan op één pagina.

STAP 4

Groei realiseren. Jij voert het actieplan uit met jouw team en houdt dit bij in onze unieke software.

Nu moet jij samen met je team aan de slag. Elke maand coach ik jou en je team op de uitvoer van het plan. Elk kwartaal zitten we samen en blikken we terug op het afgelopen kwartaal en kijken we vooruit naar het nieuwe kwartaal. Natuurlijk kun je ook tussendoor aan de bel trekken, ik kijk graag met je mee.  

STAP 5

Relevant blijven. We updaten elk kwartaal jouw actieplan.

Ieder kwartaal bespreken we je voortgang. Het kan zijn dat er actiepunten toegevoegd of aangepast moeten worden. Jouw Groeiplan blijft altijd een levend document.

Daarom is het extra belangrijk om iedere maand en ieder kwartaal kritisch naar het plan en de voortgang te kijken. Uiteindelijk draait het om de groei van jouw bedrijf. Dit blijft te allen tijde centraal staan! 

STAP 6

Vrijheid ervaren. Werk niet in, maar alleen nog aan jouw business.

Ben jij aan het groeien en heb je uiteindelijk het goede team bij elkaar? Dan kun je nu in plaats van in de business, aan de business gaan werken. Waardoor je groei in vrijheid, plezier én winst zal doorzetten en je de focus houdt op het gewenste doel. Ik blijf je coach en sparringpartner in crime!